Haber

ÜBYS Yüz Akın Proje Oldu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin (ÜBYS) “Paydaş Kurum Çalıştayı” Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlendi.

İKÇÜ’nün konut sahipliğinde beşincisi düzenlenen çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, Daireler ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, TC katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekip Analiz Daire Başkanı Zübeyde Zeren Çakmak, YÖK Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Abdullah Lider Türkoğlu, Strateji ve Bütçe Dairesi Bilgi ve Bağlantı Teknolojileri Daire Başkanı M. Raşit Özdaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Mürüvvet Ünal Bayram, Strateji ve Bütçe Başkanlık Uzmanı Cihan Cenk Çiçek, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Yönetici ve UBYS partner üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri, bilgi işlem daire başkanları ve çok sayıda uzman.

Bugüne Kadar Desteklediğimiz Projelerin Yüzü

Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Şubeler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, projelendirme sürecinden bu yana izledikleri ÜBYS’nin gidişatından duydukları memnuniyeti başarılı bir yol haritasıyla paylaştı. Balcı, projenin ilk olarak kamuda tasarruf ilkesiyle başladığını ve geliştirilen entegre modül sayesinde birçok kurumun ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem haline geldiğini belirtti. Başkanlığımız ve İKÇÜ’nün katılımıyla hayata geçirildi. 2011 yılında bu projenin ilk adımları atıldığında hedef öncelikle kamu tasarrufuydu. Proje, hedeflenenin ötesinde başarıya ulaşmış ve entegre 36 modülü ile yükseköğretim kurumlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verir hale gelmiştir. Bu noktada devlet tarafından desteklenen en uzun soluklu projelerden biridir. Hızla gelişen ÜBYS, bugüne kadar destek verdiğimiz projelerin gurur kaynağıdır. Tüm üniversitelerimizin ortaklığı ile şekillenen milli yazılım olarak daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Sistemin dinamik ve modüler yapısının yanı sıra tüm paydaşların sahiplenmesi diğer projeler için bizlere umut vermektedir. Strateji Bütçe Müdürlüğü olarak çalıştayda sizleri dinlemeye geldik. Her öneriyi çok değerli buluyor ve iyileştirmeler için gerekli adımları atmaya hazırız. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

  Paydaşlarımızla Yazılmış Bir Başarı Hikayesi

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, 2011 yılında tasarlanan ÜBYS’nin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle artık İKÇÜ’nün gurur markası haline geldiğini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Köse, “ÜBYS bir sinerji projesi ve bu anlamda örneği yok. Onu bir sinerji projesi yapan ve diğerlerinden ayıran özelliği, bu yazılımın paydaş katılımı ile gelişmesi ve her bir paydaşımızın katkısıyla büyümesidir. Bu itibarla proje bir başarı öyküsüdür ve bu başarıda tüm partner üniversitelerimizin katkısı bulunmaktadır. Ülkemiz yükseköğretiminin tek bilgi temeli üzerinde işleyeceğini ve büyük bilgilerin analizinin ortaklaşa yapılacağını bugünden itibaren bir hedef olarak ortaya koymak istiyoruz. Akademik performans sisteminden yayın paylaşımına, öğrenci eğitiminde etkinlikten alan kullanımına, planlamadan kaynak kullanımına kadar her adımı bu sistem üzerinden yürütebilecek bir yapıyı hep birlikte geliştirmek istiyoruz.”

Dijital Üniversite Konseptine Uygun

Sistem hakkında bilgi veren Rektör Prof. üniversiteler için sorun ve birbiriyle entegre çalışmıyor. Köse, “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Dijital Seferberlik Dönemi’ ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen milli teknoloji atılımı kapsamında UBYS, tamamen yerli ve milli olup, tamamı kurum mühendislerimiz tarafından üretilmektedir. ÜBYS tüm sistem içerisinde üniversitenin tüm süreçlerinde gerçek ve erişilebilir olmasını sağlar.Birlikte çalışırsa neler başarabileceğinin tam bir kanıtıdır. Bütçeden ve iş gücünden tasarruf sağladığı gibi kullanan kurumlar için süreçleri ve ölçümleri kolaylaştırıyor” dedi.

UBYS, Kamu Hizmeti Sunumunda Verimliliğe Katkı Sağlıyor

Projenin pandemi sonrası dönemde yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda ivme kazandığını ve kamu hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve etkinliği artırıcı yönünün ön plana çıktığını vurgulayan Ekip Analiz Başkanı Zübeyde Zeren Çakmak Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı kurumlarda ayrı inisiyatifler yerine işbirlikçi bir yaklaşımın benimsenmesinin kamu kaynaklarının etkin kullanıldığını söyledi. sağlayacağını belirten Çakmak, “Örnek yazılımların farklı üniversiteler tarafından geliştirilmesi ya da temin edilmesi gereksiz maliyetlere yol açıyor. Bu olumsuzluğun önüne geçilerek tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca proje ile üniversitelerin bilgi işlem sistemlerinin standardizasyonu gerçekleştirilecektir. Bilgi işlem alanında da çalışan istihdam maliyetlerinden tasarruf etmek mümkün olacaktır. Projenin kurumlar arası bir sinerji yaratması ve üniversitelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik adımlar atılması da ayrıca değerlidir. Bu kapsamda Bakanlığımız, UBYS’nin YÖK Başkanlığı ile uyum içinde yürütülmesi için atılan adımları büyük önem taşımaktadır. Projenin tüm yükseköğretimi düzenleme yetkisine sahip olan ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerinde taraf olan Yükseköğretim Kurulu ile uyum içinde yürütülmesi, projenin devamlılığına ve yaygınlaşmasına değerli katkılar sağlayacaktır. Böylece projeden beklenen kamu tasarrufunun maksimize edileceği düşünülmektedir.

Bulut Sistemleri Devlette Maliyetleri Yarıya Düşürdü

Yerli ve milli olarak geliştirilen ve kamuda mükerrer yatırımları önleme özelliği ile öne çıkan ÜBYS’nin örnek yaklaşımlardan yana olacağına inandığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Mürüvvet Ünal Bayram, açılış konuşmasında şunları söyledi: 7.000’e yakın servise ve bine yakın kuruma rehberlik hizmeti verdiği konuşmasını yaptı. Yeni Dijital Devlet Stratejisi Vizyonunun, veriye dayalı ve kullanıcı odaklı bir kamu hizmeti sunumu ve katılımcı politika geliştirme olduğunu vurgulayan Bayram, “Bugün 2018 yılı içerisinde ele alınacak olan bulut bilişim projesi ile ilgili birçok çalışma yürütüyoruz. UBYS atölyesi. Public Cloud Bilişim Stratejisi çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Stratejinin temel amacı, kamu kurumlarının BT altyapı gereksinimlerinin mümkün olduğunca ticari bulut hizmet sağlayıcılarından sağlanmasıdır. Bu anlamda belirlenen yol haritası kamu sektörü açısından bir milat niteliğindedir. Amaç; hem insan kaynaklarından ve maliyetlerden tasarruf etmek hem de yenilikçi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırarak verimliliği artırmak. Analizler, kamu sektöründe bulut bilişim kullanımı yoluyla bilgi teknolojisi harcamalarında %50’ye varan tasarruf sağlama potansiyelini göstermektedir. Açık Bulut Bilişim Stratejisi ile birlikte bulut hizmet sağlayıcılar için sertifikasyon kriterleri ile kurumların buluta geçiş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Geçiş Rehberi tasarlanmaktadır. Kamu kurumlarının bilgi işlem yapılarının bulut bilişime hazır hale getirilmesi çalışmaları da gündemimizde. Bu kapsamda işaretlenecek geçiş, önümüzdeki dönemde UBYS’nin bulut bilişim projesini de destekleyecek. Kamuda bilgi teknolojileri altyapısındaki etkinliği artırmak amacıyla yürüttüğümüz bir diğer çalışma da kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda açık kaynak kodlu yazılıma geçiş için Taslak Genelge ve rehber hazırlanmasına devam edilmektedir.”

1 Milyon Öğrenciye, 40 Bin Çalışana Ulaştık

İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez de sunumunda sistemin geldiği son nokta hakkında katılımcılara bilgi verdi. 36 entegre modülden oluşan entegre bir sistem olan UBYS; Dijitalleşme, kamu tasarrufu, iş gücü tasarrufu, kurumsallaşma, akademik ve idari süreçler, kalite ve akreditasyon süreçlerine katkılarından bahseden Lider Tunçez, “Yolculuğumuza başladığımız 2012 yılında tek kurumda başlattığımız sistem uygulaması ve 2023 yılında 23 üniversite ile imzalanan protokol ile bir milyondan fazla öğrenciye ve 40 bin çalışana ulaşıldı. 19 kurumda etkin olarak kullanılıyor, 3 kurumda geçiş çalışmaları devam ediyor, 4 kurumla da protokol aşamasındayız. 11. Kalkınma Planı ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında YÖK Dijital Üniversite Konsepti ve Büyük Bilişim çerçevesinde dünyanın en büyük yazılımlarının geliştirilmesinde kullanılan yöntem, sistematiği ve teknolojileri kullanarak yolumuza devam ediyoruz. Projesi, TÜBİTAK Sadık Yazılım Geliştirme Standartları, Uluslararası OWASP Standartları. kullanılmış.

Protokol konuşmalarının ardından program, ÜBYS durum değerlendirmesi, beklentiler ve hedeflerin tartışılması ve paydaş kurumlar ile cumhurbaşkanlığı/bakanlık yetkilileri için hazırlanan Bulut Bilişim Projesi hakkında bilgilendirme oturumları ile devam etti.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

salihli-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort